Projektledelse

PRINCE2 ® (PRojects IN Controlled Environments) er en proces-baseret tilgang til projektledelse og giver dermed en let tilpasset og skalerbar metode til håndtering af alle typer af projekter. Metoden er en de-facto standard for projektledelse bl.a. i England og praktiseres på verdensplan.

PRINCE2 sikrer, at den rette information stilles til rådighed på det rigtige tidspunkt, så de rigtige folk kan træffe de rigtige beslutninger.

Som certificeret i PRINCE2 Foundation samt Practitioner, kører HEKEMA projekterne i mål til tiden, til den aftalte kvalitet og inden for det aftalte budget.

HEKEMA er eminente til at planlægge, estimere og levere projekter uanset industri og løsning.

Vælger du HEKEMA til dit projekt, får du:

  • Et meget kontrolleret og organiseret forløb – før, under og efter projektet.
  • Jævnlige reviews af forløbet (har vi nået det der er aftalt?).
  • Automatisk kontrol af eventuelle afvigelser fra planerne.
  • Involvering af ledelsen og andre relevante personer på de rigtige tidspunkter i projektet.
  • God kommunikationskanal mellem projektet, projektledelsen og resten af din organisation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: